Thales Tacticos

Ook embedded software wil graag meeliften op de technieken waar de meeste vernieuwing in zit. Maar hoe geschikt deze zijn, kan het beste door een proof-of-concept worden bepaald. Dus we gaan iets doen met containers, Angular en begeleiding & coachen van buitenlandse collega’s. Maar verder is het vooral ook top secret en zo, dus daar moeten we het helaas bij laten.

Tags: No tags

Comments are closed.